Author Topic: Marginalia in Finnicae  (Read 2476 times)

Offline Владимир

 • Гуру форума
 • Трижды герой
 • *****
 • Posts: 31342
 • Карма: +4599/-87
  • View Profile
Marginalia in Finnicae
« on: 21 May 2021, 21:08:27 »
 • 0
 • 0
Забавный диалог:
Rawonam: А точно радмаха и raataa родственные?
Yougi: как часы. ср. карельское ruada -  radmaha (vep.) ruada (kar.) raataa (fin.)
Iyeska: Часы, да не те, не стенные... Если уж указывать соответствия для пояснения в данном конкретном случае, то в форме того же третьего инфинитива. Так яснее, имхо.
fxd: карельский - ruadamaha, вепсский - radmaha, финский - raataamaan (← *-maγan).
Yougi: да вы юморист...
Iyeska: Поясните, в чём юмор. Хотите сказать, что такой формы не встречали? Было бы забавненько
Awwal12: У вас неправильный карельский! Правильный только у Yougi. Инфа 100%.

У меня небольшой вопрос. Raataamaan — это иллатив 3-го инфинитива в финском, а как он выглядит в карельском? :)

Offline Yougi

 • Ветеран
 • *****
 • Posts: 1027
 • Карма: +127/-45
  • View Profile
Re: Marginalia in Finnicae
« Reply #1 on: 18 July 2021, 21:06:31 »
 • 1
 • 0
Quote
это иллатив 3-го инфинитива в финском, а как он выглядит в карельском?
Как-то вот так ( из учебника Pyöli )


III infinitiivi

III  infinitiivin  tunnus  -ma,  -mä  liittyy  verbin  vokaalivartaloon;  jos 
verbillä on myös vahva vokaalivartalo, tunnus liittyy siihen:
ostua (osta-): osta-ma-s ’ostamassa’, keittiä (keitä-, keittä-): keittä-mäh
’keittämään’
III infinitiiviä käytetään viidessä sijamuodossa.

1)  Inessiivillä ilmaistaan tekoa, jota joku tai jokin on tekemässä:
Tütär on Piiteris opastumas. Tytär on Pietarissa opiskelemassa.
Olin jo menemäs muate, kun soitit.
ku Olin jo menossa nukkumaan,  kun soitit. soitit.
Jürü on nouzemas. Ukonilma on nousemassa.

2)  Elatiivilla ilmaistaan tekemistä, josta luovutaan:
Ku vai piäzizin velgoi maksamas!  Pääsisinpä maksamasta velkoja!
Noskua jo maguamas! Nouskaa jo ylös!
Jogoi tulitto ongittamas(päi)? Joko tulitte ongelta?

3)  Illatiivi tarkoittaa tekoa, johon ryhdytään. Sitä käytetään usein

a)  liikettä ilmaisevien verbien kuten mennä ’mennä’,  tulla ’tulla’, lähtie
’lähteä’,  istuokseh  ’istuutua’,  kerävüö  ’kokoontua’,  juosta  ’juosta’,  siir-
düö ’siirtyä’, piästä ’päästä’ kanssa:
Menen keittämäh čuajuu. Menen keittämään teetä.
Lähtemmögo hiihtelemäh? Lähdetäänkö hiihtelemään?
Nuorizo kerävüi kaččelemah televiizorua.  Nuoriso kokoontui katselemaan televisiota.

b)  alkamista  ilmaisevien  verbien  kuten  ruveta  ’alkaa’,  ’ruveta’,  šuorita 
’hankkiutua’, sellitä ’aikoa’ kanssa:
Rubiettogo jo süömäh? Rupeatteko jo syömään?
Huomei selgiemmö ruadamah. Huomenna rupeamme työskentelemään.
Sportsmenat šuorittih kilbailemah. Urheilijat hankkiutuivat kilpailemaan.

c)  käskyverbien kuten  käskie ’käskeä’, kehoittua ’kehottaa’, miärätä
’määrätä’, opastua ’opettaa’, ohjata ’ohjata’,  nevvuo ’neuvoa’,  pakoittua
’pakottaa’ yhteydessä:
Kenbo sinuu käski muga  sanomah? Kuka sinua käski sanomaan niin?
Muamo da tuatto nevvottih putilleh elämäh.   Äiti ja isä neuvoivat elämään  kunnolla.

d)  verbien   ehtie  ’ehtiä’,  jouduo  ’joutua’,  puuttuo,  sattuo  ’sattua’,  ’osua’ 
kanssa:
Ehtitgo kaččomah minun  kirjutustu? Ehditkö katsomaan kirjoitustani? 
Midäbo sinä nügöi puutuit sanomah?  Mitä sinä nyt satuitkaan sanomaan?
Juna müöhästüi, jouvvuimmo vuottamah.  Juna myöhästyi, joten jouduimme   odottamaan.

e)  eräissä substantiivi- ja adjektiivilausekkeissa:
Häi on muasteri soittamah. Hän on mestari soittamaan.
Pekoi on kirkei lugemah. Pekka on nopea lukemaan.
Olemmo valmehet avvuttamah sinul(e).   Olemme valmiit auttamaan sinua


4)  Adessiivi tarkoittaa tekemisen keinoa, välikappaletta tai tapaa:
Kieleh voit opastuo vaigu  pagizemal.  Kieltä voit oppia vain puhumalla.
Selgiä liečitäh hieromal. Selkää hoidetaan hieromalla.
Ruaduo et ruadamal lope. Työtä et tekemällä valmiiksi saa.

5)  Abessiivi tarkoittaa tekoa, joka ei ole tapahtunut:
Kirju jäi lugemattah. Kirja jäi lukematta.
Pidäü olla süömättäh da juomattah.  Pitää olla syömättä ja juomatta. 
Nügöi niken ei tule kuččumattah. Nykyään kukaan ei tule kutsumatta

Это, так сказать, казённые формы.
Реально там ещё куча всякого, особенно у людиковского на стыке с вепсским. Оттуда же, кстати, эта
не шибко употребительная форма ruadmaha, на которой настаивал Иеска. Не, её иногда в тех краях можно
услышать, но для остальных карел она воспринимается типа русского "надысь", "колысь" и проч. - типа
малограмотно.
« Last Edit: 18 July 2021, 21:12:45 by Yougi »

Offline Владимир

 • Гуру форума
 • Трижды герой
 • *****
 • Posts: 31342
 • Карма: +4599/-87
  • View Profile
Re: Marginalia in Finnicae
« Reply #2 on: 18 July 2021, 22:10:30 »
 • 0
 • 0
Понятно. В грамматике П. Зайкова в кач. иллатива тоже приведены формы на -mah/-mäh.
Myö läksimä jovesta poikki heposie uittamah.
Mie en rupie riitelömäh.