Автор Тема: Учим древнегреческий: Урок 4  (Прочитано 380 раз)

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Учим древнегреческий: Урок 4
« : 26 Июля 2022, 12:57:59 »
 • 0
 • 0
Текст 4α. ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΚΡΗΝΗΙ

τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπεὶ πρῶτον ἀνατέλλει ὁ ἥλιος, ἡ γυνὴ τὸν ἀνδρα καλεῖ καί, «ἔπαιρε σεαυτόν, ὦ ἄνερ,» φησίν»· «ὁ γὰρ ἥλιος ἀνατέλλει, ὁ δὲ δοῦλος ἤδη ἄγει τοὺς βοῦς πρὸς τὸν ἀγρόν, ἐγὼ δὲ καὶ ἡ θυγάτηρ ἐν νῷ ἔχομεν βαδίζειν πρὸς τὴν κρήνην. ἔπαιρε σεαυτόν· καιρὸς γάρ ἐστι βαδίζειν πρὸς τὸν ἀγρόν.» ὁ δὲ αὐτουργὸς μάλα κάμνει καὶ οὐκ ἐθέλει ἐπαίρειν ἑαυτόν· λέγει οὖν· «μὴ χαλεπὴ ἴσθι, ὦ γύναι· μάλα γὰρ κάμνω καὶ ἐθέλω καθεύδειν.» ἡ δὲ γυνή, «ἀλλὰ μὴ φλυάρει, οὐ γὰρ δυνατόν ἐστιν,» φησίν, «ἔτι καθεύδειν· καιρὸς γάρ ἐστι πονεῖν. ἔπαιρε σεαυτόν, ὦ ἀργέ.»

ὁ μὲν οὖν Δικαιόπολις μόλις ἐπαίρει ἑαυτὸν καὶ βραδέως ἀπὸ τῆς οἰκίας βαδίζει πρὸς τὸν ἄροτον, ἡ δὲ Μυρρίνη καὶ ἡ Μέλιττα πρὸς τὴν κρήνην βαδίζουσιν (ἡ Μέλιττα θυγάτηρ ἐστίν, κόρη μάλα καλή). ἥ τε οὖν μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ ταχέως βαίνουσιν· ὑδρίας γὰρ φέρουσιν· μεγάλαι δ' εἰσὶν αἱ ὑδρίαι, ὥστε πολλοῦ χρόνου δεῖ πληροῦν.

ἐπεὶ δὲ τῇ κρήνῃ προσχωροῦσιν, ἱδού, ἄλλαι γυναῖκες ἤδη πάρεισι καὶ τὰς ὑδρίας πληροῦσιν. ἡ οὖν Μυρρίνη τὰς γυναῖκας καλεῖ καί, «χαίρετε, ὦ φίλαι,» φησίν· «ἆρα ἤδη πληροῦτε τὰς ὑδρίας;» αἱ δὲ λέγουσιν· «χαῖρε καὶ σύ· ναί, ἤδη πληροῦμεν τὰς ὑδρίας· πρῲ γὰρ πάρεσμεν. ἀλλ' ἐλθὲ δεῦρο ταχέως καὶ ἄκουε· ἄγγελος γὰρ ἥκει ἀπὸ τοῦ ἄστεως· λέγει δὲ ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι τὰ Διονύσια ποιοῦσιν. ἡμεῖς οὖν ἐν νῷ ἔχομεν βαδίζειν πρὸς τὸ ἄστυ· τοὺς γὰρ χοροὺς ἐθέλομεν θεωρεῖν καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ δράματα. ἆρα ἐθἐλεις καὶ σὺ τὴν ἑορτὴν θεωρεῖν;»
   
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 14:14:34 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #1 : 27 Июля 2022, 03:37:41 »
 • 0
 • 0
Глоссарий

Начиная с этого урока для слов 3ьего (согласного) склонения в скобках за им.п. сущ. будет даваться род.п.. Для α- и о-склонений род.п. не указывается, так как он абсолютно предсказуем и легко образуется.

πρός (+ dat) - возле, у. Напоминаю, что с вин.п. это было направление - к, в сторону

κρήνη - родник, источник

ὑστεραῖος - следующий, здесь как определение к подразумеваемому слову ἡμέρα день, поэтому значение τῇ ὑστεραίᾳ = на следующий день. Само слово из ие. *udter-, когнаты англ. out и рус. приставка вы-

πρῶτον - сначала, ср.р. от πρῶτος первый

ἀνατέλλω - я восхожу (о светилах), антоним к καταδύνω

γυνή (γυναικός) - женщина, жена. Когнаты жена, queen, также ср. заим. гинеко-лог. Слово неправильно даже для греческого языка, полная парадигма будет дана в грамматике.

ἀνήρ (ἀνδρός) - муж, мужчина. когнат лат. имя Нерон, заим. поли-андрия, имя Андрей. Опять же, неправильное слово, будет дана полная парадигма.

σεαυτόν - ты себя

θυγάτηρ (θυγατρός) - дочь. Все термины родства на -τηρ (мать, отец, дочь и желудок) склоняются однотипно, будут рассмотрены в грамматике. Рус. дочь, англ. daughter - прямые когнаты.

κόρη - девочка, девушка

ἔχω - я имею, держу. Очень важный глагол, παρέχω из первого урока - производный от него. Когнат, нем. Sieg "удерживать завоёванное > победа", лат. severus "попридержащий мужик > жестокий".

ἐν νῷ ἔχω - я намереваюсь, я собираюсь, дословно "держу в уме", от слова νοῦς ум, разум

καιρός - (подходящее) время, пора

ἐθέλω (+inf) -  я хочу, желаю, когнат рус. желать

ἑαυτόν - самого себя

οἰκία - дом, синоним οἶκος

Μυρρίνη - Миррине, жена Дикайополиса, также благовонное растение  "мирт"

Μέλιττα - Мелисса, дочь фермера, также "пчела", образовано от слова μέλι мёд

κορή - девочка, девушка

μήτηρ (μητρός) - мать

ταχέως - быстро, ср. тахо-метр

ὑδρία - гидрия, кувшин для воды с тремя ручками, за 2 гориз. ручки держали подставляя кувшин под струю, а вертикальную ручку использовали держать пустой кувшин или разливать из него. Полную гидрию обычно носили на голове, придерживая одной рукой. Образовано от слова ὕδωρ вода, ср. гидро-

ὥστε - союз так что, следовательно

δεῖ (+ gen) - надо, нужно (что?)

πληρόω - я наполняю. Корень πλη-, ср. рус. когнат "полный", лат. plenus

ἄλλος - другой, ср. лат. alius
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 14:15:41 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #2 : 28 Июля 2022, 16:33:55 »
 • 0
 • 0
χαίρω - я радуюсь, χαῖρε - здравствуй

φίλος, φίλη - милый, милая, как субст. сущ. друг, подруга

ἆρα - вопросительная частица для да/нет вопросов, передаёт некоторую нетерпеливость, поэтому иногда можно перевести правда? серьёзно?

ναί - да

πρῲ - рано утром

ἀκούω (+gen pers., + acc rei) - я слушаю, я слышу (кого? что?), ср. акуст-ика

ἄγγελος - посланник, гонец

ἥκω - я прибыл. Глагол с перфектным значением, этимология не выяснена.

ἀπό (+ gen) - из, от

τὸ ἄστυ (ἄστεως) - город (в урбанистическом значении, не политическом). Парадигма в ед.ч.: ἄστυ, ἄστεως, ἄστει, ἄστυ.

ὅτι - союз что. Вводит косвенную речь

τὰ Διονύσια - Дионисии. Основной городской праздник проходил в конце марта и сопровождался конкурсом на лучшую комедию и трагедию. Кроме того, были и спортивные состязания. Именно это женщины и обсуждают в тексте.

ποιέω - я делаю, изготавливаю, устраиваю, и т.д..Один из важнейших глаголов древнегреческого, потому что может обозначать любую деятельность с каким-то результатом. Слово "поэт" от этого же корня.

ἡμεῖς - мы

χορός - танец (!), хотя слово "хор" от него образовано, но ср. хорео-графия

θεωρέω - смотреть, наблюдать (в смысле watch, а не look). Заим. "теория"

ἀγών (ἀγῶνος) - состязание, конкурс, ср. агония

τὸ δράμα (δράματος) - пьеса, театральное представление

ἑορτή - фестиваль, празднество
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 14:21:47 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #3 : 28 Июля 2022, 17:58:26 »
 • 0
 • 0
Спряжение глаголов с основой на -o

Глаголы с основой на омикрон спрягаются как эпсилон-глаголы, только даже проще. Как и в других слитных глаголах, в настоящем времени ударение падает на окончание:

-ῶ,   -οῖς,   -οῖ, -οῦμεν, -οῦτε, -οῦσιν.

Достаточно обратить внимание, что омега 1л. ед.ч. остаётся как и во всех типах спряжения тематических глаголов, а дифтонг ει в окончаниях заменяется οι, в остальном у нас везде oυ. Проспрягаем для примера глагол πληρόω:
 
πληρῶ,   πληροῖς,   πληροῖ, πληροῦμεν, πληροῦτε, πληροῦσιν.

С точки зрения практики лучше запомнить спряжение одного характерного слитного глагола, чем пытаться вычислять результаты слияния гласных в зиянии. В императиве и инфинитиве опять же вездесущее oυ:
 
πλήρου,   πληρούτω,   πληροῦτε,  πληροῦντων; πληροῦν.

Упражнение 1

Проспрягайте в наст.вр. и образуйте императив от глаголов: δηλόω я показываю, ἀρόω я пашу, τεκνόω я оставляю потомство

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #4 : 29 Июля 2022, 01:33:17 »
 • 0
 • 0

Дополнительный словарь

τόξον - лук (оружие)

φονεύω - я убиваю

ἔργον - труд, поступок

πεδίον - равнина

ὑμέτερος - ваш

παντοῖος - разнообразный, всякий

στρατόπεδον - военный лагерь

ἦν, ἦσαν - был, были, имперфект от глагола εἰμι

ἐμός - мой

δῶρον - дар, подарок

μέταλλον - шахта, рудник

ἄργυρος - серебро

χαλκός - медь

χρυσός - золото

θηρίον - животное, зверь

πλοῖον - корабль (обычно коммерческий, не военный)

τέκνον - дитя, ребёнок

ἄδικος - несправедливый, нечестный

φῦλον - племя

φάρμακον - яд; лекарство

θεραπεύω (+ dat) - я лечу (от лечить) (чем?)

Упражнение 2

1. τὸ δεινὸν τόξον φονεύει τὸν ἵππον. 2. τὸν χρηστὸν φίλον γίγνωσκε ἐξ ἔργων. 3. ἐν τῷ ἡμετέρῳ πεδίῳ οἱ ἄγριοι πολέμιοι φονεύουσι τοὺς ὑμετέρους συμμάχους. 4. οἱ ἡμέτεροι ἀγροὶ παντοῖα δένδρα καὶ καρποὺς φέρουσιν. 5. οἱ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ ἦσαν. 6. ὁ ἐμὸς φίλος θαυμάζει τὰ τῶν συμμάχων δῶρα. 7. τὰ τῶν Ἀθηναίων μέταλλα πολὺν ἄργυρον καὶ χαλκόν, ἀλλ' οὐ χρυσὸν φέρει. 8. τὰ ἄγρια θηρία ἐν τῷ ὑμετέρῳ πλοίῳ ἦν. 9. μὴ φεῦγε, ὦ τέκνον, τοὺς τοῦ βίου πόνους, ἀλλὰ τὰ ἄδικα ἔργα. 10. ἐν τῷ πεδίῳ παντοῖα φῦλα ἀνθρώπων ἦν. 11. ὁ χρηστὸς ἰατρὸς παντοίοις φαρμάκοις τοὺς ἀνθρώπους θεραπεύει.

Упражнение 3

Переведите

1. Врач, лекарствами лечи моего друга! 2. Да, на равнине были дикие звери. 3. Пусть наши союзники луками убивают диких противников  в лагере. 4. Пусть рабы ведут дикого быка на равнину и пусть пожертвуют его нашим богам. 5. Враги восхищаются прекрасными кораблями (вин.п.) афинцев. 6. Наши корабли везут союзникам хорошие подарки. 7. Ваши дети знакомы с нашим полководцем.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2022, 01:49:30 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #5 : 29 Июля 2022, 01:40:28 »
 • 0
 • 0
Парадигма 1го (альфа) склонения

Как и в русском языке, первым склонением называют преимущественно слова женского рода с гласным окончанием. В аттическом диалекте слова α-склонения оканчиваются на -α или -η. Я уже упоминал ранее, что ионо-аттическом диалекте действовал фонетический закон, по которому *ā > η, поэтому бóльшая часть слов вообще-то оканчивается на , так как *ā сохранялась только после 3 звуков: ε, ι, ρ (в Аттике, в Ионии переход был безусловным). В дорическом диалекте с долгой альфой ничего не произошло, и все эти слова оканчиваются только альфой. Кроме того, в это склонение попали слова, которые оканчивались короткой альфой. Естественно, в таком случае никакого перехода *ā > η быть не могло.

Прежде чем начинать подробный разбор всех особенностей этого склонения, сначала надо обсудить несколько моментов, общих для всех типов-подтипов:

1. Как и во 2ом (омикрон) склонении, окончание им.-зват.п. мн.ч. -αι считается кратким с точки зрения акцентуации, поэтому в словах с долгой гласной/ дифтонгом в пенульте проявится периспомени, даже если его не было в им.п. ед.ч.: ἡ κρήνη > αἱ κρναι, ἡ ἐλαία оливка > αἱ ἐλαῖαι.

2. Безотносительно от типа склонения, в род. и дат.п. обоих чисел - долгие окончания. Поэтому слова с конечным ударением, как например καλή  или артикль ж.р., в этих падежах имеют периспомени, но акуты в остальных падежах (аналогично 2ому склонению), примеры см. ниже.

3. Особое внимание на род.п. мн.ч.! В этом падеже, единственном во всей системе склонения, и я имею в виду все склонения, наблюдается несовпадение ударения существительных и прилагательных. Прилагательные в этом падеже ударяются по общему принципу: слова с конечным ударением сохраняют его, слова с ударением на основе оставляют его на основе. В существительных наблюдается аномальная аттракция ударения на конечный слог, окончание - ударное -ῶν. Из-за этого одно и тоже слово может иметь разные ударения в зависимости от синтаксической функции: φίλων "друзей" или "милых" (оба рода), но φιλῶν "подруг".
 
4. Вне зависимости от типа основы в ед.ч., во мн.ч. во всех окончаниях гласной основы будет альфа (не видна в род.п. из-за слияния гласных в зиянии). Разделение на подтипы, представленное ниже, относится только к ед.ч., во мн.ч. все слова 1го склонения склоняются одинаково. Всего есть 3 подтипа:

I. Первый тип - и сюда относится большинство слов 1го склонения -  слова с -η в им.п. (из *ā). Они будут склоняться очень просто: η сквозняком во всех падежах ед.ч. и α во всех падежах мн.ч., за исключением род.п. Просклоняем для примера слово ἡ κρήνη:


Им. п.   ἡ καλὴ κρήνη   αἱ καλαὶ κρῆναι
Род. п.   τῆς καλῆς κρήνης   τῶν καλῶν κρηνῶν
Дат. п.   τῇ καλῇ κρήν ταῖς καλαῖς κρήναις
Вин. п.   τὴν καλὴν κρήνηντὰς καλὰς κρήνᾱς
Зват. п.  ὦ καλὴ κρήνηὦ καλαὶ κρῆναι

Пояснения:
1. К этому типу относится также слово κόρη из этого урока, хотя и не должно, сравни II тип ниже. Исторически это слово было *κόρFᾱ, и *ā > η по общему правилу.

2. Неправильные прилагательные "большой" и "многочисленный" в ж.р. склоняются абсолютно нормально, с λ-расширенной основой: μεγάλη, μεγάλης, μεγάλῃ и т.д., πολλή, πολλῆς, πολλῇ и т.д.

II. Второй тип - это слова, в которых перед альфой окончания стоит ε, ι, ρ, в таком случае альфа будет видна во всех падежах ед.ч. Такие слова называются словами с alpha pura. Просклоняем для примера слово ὑδρία:


Им. п.   ἡ ὑδρίᾱ   αἱ ὑδρίαι
Род. п.   τῆς ὑδρίᾱς   τῶν ὑδριῶν
Дат. п.   τῇ ὑδρί ταῖς ὑδρίαις
Вин. п.   τὴν ὑδρίᾱντὰς ὑδρίᾱς
Зват. п.  ὦ ὑδρίᾱὦ ὑδρίαι

Пояснение:
Долгая альфа идёт сквозняком через все окончания ед.ч., поэтому если вы видите в им.п. ед.ч. периспомени (например, μοῖρα участь) или ударение на третьем слоге с конца (например, μάχαιρα кинжал), то в голове должна загореться красная лампочка: такая акцентуация невозможна при долгой альфе в окончании. Значит, перед вами слово с краткой альфой. С точки зрения окончаний это ничего не изменит, но будут спецэффекты на ударении:

Просклоняем cлово с периспомени, например μοῖρα:


Им. п.   ἡ μοῖρᾰ   αἱ μοῖραι
Род. п.   τῆς μοίρᾱς   τῶν μοιρῶν
Дат. п.   τῇ μοίρ ταῖς μοίραις
Вин. п.   τὴν μοῖρᾰντὰς μοίρᾱς
Зват. п.  ὦ μοῖρᾰὦ μοῖραι

Как и в словах 2го склонения род-дат. п. обоих чисел + вин. п. мн.ч. с долгими окончаниями и вызывают изменение периспомени на акут. Ну и род.п. мн.ч. перетягивает ударение на себя, как и во всех словах 1го склонения.

А теперь просклоняем слово с ударением на третьем слоге, μάχαιρα:


Им. п.   ἡ μάχαιρᾰ   αἱ μάχαιραι
Род. п.   τῆς μαχαίρᾱς   τῶν μαχαιρῶν
Дат. п.   τῇ μαχαίρ ταῖς μαχαίραις
Вин. п.   τὴν μάχαιρᾰντὰς μαχαίρᾱς
Зват. п.  ὦ μάχαιρᾰὦ μάχαιραι

Как и в предыдущем примере, род-дат. обеих чисел + вин.п. мн.ч. со своими долгими окончаниями сдвигают ударение на один слог вправо.

III. Третий тип - это слова которые заканчиваются альфой, но без ε, ι, ρ. Это слова с так называемой alpha impura, у них в род. и дат. п. ед.ч. вылезет η, в остальном они такие же, как и слова выше. Для примера просклоняем μέλιττα пчела:


Им. п.   ἡ μέλιττᾰ   αἱ μέλιτται
Род. п.   τῆς μελίττης   τῶν μελιττῶν
Дат. п.   τῇ μελίττ ταῖς μελίτταις
Вин. п.   τὴν μέλιττᾰντὰς μελίττᾱς
Зват. п.  ὦ μέλιττᾰὦ μέλιτται

И совсем последнее, чтобы добить это склонение. В нем есть буквально парочка слитных слов, где гласная основы сливается с гласной окончания: γῆ земля (ср. Гом. и дор. γαῖα), Ἀθηνᾶ Афина (из Ἀθηναῖα афинянка, вытеснило исконное Ἀθήνη). Окончания остаются те же, что и в других словах 1го склонения, только ударение - постоянный периспомени во всех падежах, как и бывает на месте стяжений:

γῆ, γῆς, γῇ, γῆν и

 Ἀθηνᾶ, Ἀθηνᾶς, Ἀθηνᾷ, Ἀθηνᾶν, ὦ Ἀθηνᾶ
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 14:09:58 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #6 : 29 Июля 2022, 17:40:02 »
 • 0
 • 0
Упражнение 4

Просклоняйте слова: ἡ μακρὰ ἑορτή, ἡ καλὴ οἰκία, ἡ φίλη θάλαττα море, ἱερὰ священная Ἀθηνᾶ

Упражнение 5

Поставьте в родительный падеж: ἡ Μυρρίνη, ἡ Μέλιττα, ἡ μεγάλη ὑδρία, ἡ καλὴ ἑορτή, ἡ μικρὰ κρήνη, ὁ μακρὸς πόνος, ἡ θάλαττα, τὸ Ἀθηναῖον δένδρον

Упражнение 6

Вставьте нужный артикль: ___ καλαὶ γυναῖκες, ἐν ________ ἀγρῷ, πρὸς ______ κρήνῃ, ____ ἄλλων ἀνδρῶν, ἐκ ____ γῆς, ἐν ____ ὑδρίαις, _____μεγάλα δένδρα, _____ἄγγελοι

Дополнительный словарь

λύπη (ῡ!) - боль

ἀθυμία - грусть, горевание

λαμπρός - сверкающий, блистательный

νίκη (ῑ!) - победа

τίμιος - почётный

ἀγορά - базарная площадь, агора

ἐκκλησία - народное собрание

στρατιά - армия

σιγή - тишина

ἀρετή - добродетель, доблесть

αἰσχρός - гадкий, оскорбительный

φυγή - бегство

τιμή - честь

φόβος - страх

αἰσχύνη - стыд

χώρα - страна

τύραννος - тиран, повелитель

δουλεύω - я подчиняюсь, я раб (кого-то)

Σπάρτη - Спарта (сам город)

βοή - крик, здесь: голос

ψήφος - камешек для голосования (склоняется полностью как 2ое склонение)

κρίνω (ῑ!) - я решаю, я сужу (в суде)

δίκη - справедливость

ἀδικία - несправедливость

ὁριζω - я очерчиваю, обозначаю, ср. заим. горизонт

Упражнение 7

1. αἱ δειναὶ λῦπαι ἀθυμίαν φέρουσιν. 2. αἱ λαμπραὶ νῖκαι τοῦ ἡμετέρου στρατηγοῦ μεγάλαι ἦσαν. 3. ἐν ταῖς τιμίαις Ἀθήναις μάλα καλαὶ οἰκίαι εἰσίν. 4. ἐν μὲν τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ οἱ δίκαιοι ἄνθρωποι λέγουσιν, ἐν δὲ τῇ στρατιᾷ σιγὴν ἔχουσιν. 5. ἐκ τῶν καλῶν ἔργων τὰς τιμίας ἀρετὰς γιγνώσκομεν. 6. ἡ τῆς στρατιᾶς ἀρετὴ ἦν αἰτία τῆς αἰσχρᾶς φυγῆς τῆς τῶν πολεμίων. 7. τῆς μὲν ἀρετῆς τέκνον ἡ τιμή, τοῦ δὲ φόβου αἰσχύνη ἐστίν. 8. ἡ ἡμετέρα χώρα τῷ κακῷ τυράννῳ δουλεύει. 9. ἐν Σπάρτῃ βοῇ καὶ οὐ ψήφῳ κρίνει ὁ δῆμος ἐν ταῖς ἐκκλησίαις. 10. οἱ νόμοι τοῖς ἀνθρώποις δίκην καὶ ἀδικίαν ὁριζουσιν. 11. τὰ δίκαια ἔργα εἰς ἀρετὴν ἄγει.

Упражнение 8

Переведите

1. Добродетели несут честь, а несправедливость - стыд. 2. Наш врач страшные горести лечит красивыми словами. 3. Пусть они решают не по красивым словам, а по почетным трудам. 4. Не нечестным богатством, а славными добродетелями мы обозначаем справедливого человека. 5. Сверкающее солнце мы называем глазом прекрасного неба. 6. Афинцы на народных собраниях решают голосованием.

Упражнение 9

Добавьте окончания

1. οἱ ἡμέτερ___στρατηγ___αἰσχρ___δώρ____ τοὺς πολεμί____ ἐκ τῆς ἡμετἐρ___χώρ____ ἄγ____.
2. μὴ φεῦγ____ τὴν λαμπρ___ ἀρετ___, ἀλλὰ τὴν αἰσχρ____ ἀδικί____ .
3. ὁ δῆμ____ τῶν Ἀθην____ τῇ ψήφ____ τοὺς νόμ____ ὁρίζ____ .
4. ἐν ταῖς Ἀθήν____ αἱ ψήφ____ βασιλεύ_____ .
« Последнее редактирование: 06 Августа 2022, 14:20:11 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #7 : 29 Июля 2022, 19:35:48 »
 • 0
 • 0
Немного о 3ьем склонении

В греческом кроме 2 гласных типов склонения, уже рассмотренных омикрона и альфы, есть так называемое 3 склонение, которое что-то вроде мусорки, куда скинули всё подряд, что не поместилось в первые 2 типа. Там есть и слова согласного склонения, в русском языке представленного только следами, вроде н-основа (время - врем-ен-и), р-основа (мать - мат-ер-и) и с-основа (небо - неб-ес-а), с огромным разнообразием основ, но также и слова с оставшимися гласными основами, как-то: ι-основа, υ-основа, ευ-основа и т.д. Эти слова взаимодействовали друг с другом и в конце концов унифицировали свои окончания по одной модели, что и является основанием для включения в одно склонение. Однако унификация произошла не до конца, во многих подтипах есть параллельные формы: старая, исторически оправданная, и новая - унифицированная по преобладающей модели 3ьего склонения.

Из-за своей разнообразности и частичной непредсказуемости никто не изучает третье склонение в один присест, его изучают по субтипам, по ауслауту основы. На данный момент хватит твёрдо заучить окончания 3ьего склонения, чтобы опознавать падежи в тексте, не особо вникая, что происходит с самой основой слова. Мы будем изучать подтипы отдельно, по каждой основе. Для запоминания окончаний просклоняем слово παῖς ребёнок:


Им. п.   ὁ παῖς   οἱ παῖδες
Род. п.   τοῦ παιδός   τῶν παίδων
Дат. п.   τῷ παιδ τoῖς παισί(ν)
Вин. п.   τὸν παῖδατοὺς παῖδας
Зват. п.  ὦ παῖὦ παῖδες

Пояснения:
1. Окончание им.п. ед.ч. является , но она не везде очевидна. Например, в словах с конечной -κ, -γ они сливаются в -ξ, в словах с конечными губными звуками получается -ψ, а в словах оканчивающихся на сонорные -λ, -ρ, -ν сигма пропадает, но удлиняет гласную перед сонорной. С практической точки зрения, наверное, проще запомнить, что в 3ьем склонении им.падеж можеть быть сигматический (-ς, -ξ, -ψ) или асигматический.

2. Окончания ед.ч: -ος, -ι, -α., Окончания мн.ч.: -ες, -ων, -σι(ν), -ας. Звательный падеж во мн.ч. всегда равен им.п. (как и во всех склонениях), в ед.ч. - чистая основа.

3. На ударения пока можно забить, там куча всякого, что надо индивидуально разбирать, сейчас главное внимание на окончания.


Склонение терминов родства и слов Δημήτηρ, γυνή, ἀνήρ

В ие. праязыке термины родства отец (славяне потеряли исконное слово, ср. лат. pater), мать, дочь, брат, сестра составляли закрытый класс с очень своеобразным склонением, с чередованием гласной основы в зависимости от ударения. Греческий во многом эту красоту сохранил, но некоторые моменты были упрощены:

1. Язык избавился от 2 исконных слов: брат и сестра, которые были заменены описательными ὁ ἀδελφός и ἡ ἀδελφή (соутробник, соутробница). 2 слова с возу - кобыле легче.

2. Чередования гласной были регуляризованы таким образом: в прямых падежах (им-вин-зват) представлена полная, ударная ступень -τέρ, а в косвенных падежах (род-дат) представлена безударная, нулевая ступень -τρ-.

3. Последний штрих, как я объяснял выше, в словах с сонорными основами (в том числе на -ρ) сигма им.п. исчезла, удлинив гласную основы, так мы получаем характеристичное -τηρ. В остальном окончания - стандартные 3ьего склонения.

4. В дательном мн.ч. получалось стечение согласных *-trsi, которое было разбито вставкой гласной альфа. Что-то случилось и в род.п. мн.ч., но я сходу не объясню, наверное, какая-то аналогия, просто особо обратите внимание на эту форму.

Полная парадигма слов отец, мать, дочь:


Им. п. ед.ч.   ὁ πατήρ   ἡ μήτηρ    ἡ θυγάτηρ   
Род. п.   τοῦ πατρός   τῆς μητρός   τῆς θυγατρός   
Дат. п.   τῷ πατρτῇ μητρί    τῇ θυγατρί   
Вин. п.   τὸν πατέρα    τὴν μητέρα    τὴν θυγατέρα   
Зват. п.  ὦ πάτερ*   ὦ μῆτερ*    ὦ θύγατερ*   
Им.п.=Зват.п. мн.ч.   (oἱ) πατέρες   (αἱ) μητέρες   (αἱ) θυγατέρες   
Род. п.   τῶν πατέρων   τῶν μητέρων    τῶν θυγατέρων   
Дат. п.   τοῖς πατράσι(ν)    ταῖς μητράσι(ν)    ταῖς θυγατράσι(ν)   
Вин. п.   τοὺς πατέρας    τὰς μητέρας    τὰς θυγατέρας   
_____________
* Звательный падеж небольшой  (меньше 10) группы слов, обозначающих ближайших родственников, нарушает закон об устойчивости ударения имён. Из-за особой экспрессивности этих слов в них наблюдается рецессивное ударение (максимально левое) в звательном падеже, т.е. ὦ πτερ, μτερ, θγατερ, δελφε, δσποτα, γναι, νερ.

Имя богини Деметры Δημήτηρ в приниципе повторяет окончания слова мать (от неё же и образвано), но язык отказался от сложного передвижения ударения, ударение зафиксировано на начальном слоге, кроме им. п., где начальное ударение невозможно фонотактически: ἡ Δημήτηρ, τῆς Δήμητρος, τῇ Δήμητρι, τὴν Δήμητρα, ὦ Δήμητερ. Обратите внимание на неожиданный вин. п.

Слово ἀνήρ муж, мужчина склоняется по той же схеме как и Деметра, т.е. -νηρ в им. п. из-за исчезнувшей сигмы, -νερ в зват. падеже и -νδρ- во всех остальных случаях:


Им. п.   ὁ ἀνήρ   οἱ ἄνδρες
Род. п.   τοῦ ἀνδρός   τῶν ἀνδρῶν
Дат. п.   τῷ ἀνδρτoῖς ἀνδράσι(ν)
Вин. п.   τὸν ἄνδρα   τοὺς ἄνδρας 
Зват. п.  ὦ ἄνερ    ὦ ἄνδρες

Ну и наконец, звезда этого вечера, слово "женщина". В этом слове явным образом контаминировали 2 разных, однокоренных основы, поэтому слово склоняется по нескольким склонениям одновременно:

Им. п.   ἡ γυν   αἱ γυναῖκες
Род. п.   τῆς γυναικός   τῶν γυναικῶν
Дат. п.   τῇ γυναικ ταῖς γυναιξί(ν)
Вин. п.   τὴν γυναῖκα   τὰς γυναῖκας 
Зват. п.  ὦ γύναι    ὦ γυναῖκες

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #8 : 29 Июля 2022, 19:36:21 »
 • 0
 • 0
Дополнительный словарь

δόξα - слава

φόνος - убийство

Ὀρέστης - Орест, сын Агамемнона, которого вероломно убила его жена с любовником, а Орест сбежал и потом отомстил за отца.

Ἀγαμέμνων (Ἀγαμέμνονος) - Агамемнон, мифический царь Микен

πατρίς (πατρίδος) - родина

ἄγκυρα - якорь

χαρακτήρ (χαρακτήρος) - характер

γυμνάζω - я тренирую

Νιόβη - Ниоба, фиванская царица, которая себя возомнила супер-пупер инстраграмщицей и оскорбила Лето, мать Артемиды и Аполлона

ὀνειδίζω (+dat) - ругать, упрекать (кого-л.)

Ἀππόλλων - Аполлон

Ἄρτεμις - Артемида

δία τοῦτο - поэтому, из-за этого

θεός - богиня

τότε - тогда

αἱ Θῆβαι - Фивы, столица Беотии

Τάνταλος - Тантал, отец Ниобы

δακρύω - я плачу

πρίν - союз пока

πέτρα - камень

μεταμορφόω - я превращаю

Упражнение 7

1. πόνον λέγουσι τῆς δόξης πατὴρ εἶναι. 2. μετὰ τὸν τῆς μητρὸς φόνον ὁ Ὀρέστης ὁ Ἀγαμέμνονος υἱὸς ἐκ τῆς πατρίδος φεύγει. 3. ἀλλ' εἱσὶν μητρὶ παῖδες ἄγκυραι βίου. 4. ἀνδρὸς χαρακτῆρα ἐκ λόγων γιγνώσκομεν. 5. γύμναζε παῖδας· οὐ γὰρ δυνατόν ἐστι ἄνδρας γυμνάζειν. 6. Νιόβη πολλοὺς υἱοὺς καὶ πολλὰς θυγατέρας ἔχει, ὀνειδίζει δὲ τῇ τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τῆς Ἀρτέμιδος μητρί. 7. δία τοῦτο ἡ θεὸς ἐθέλει τοῖς Νιόβης παισὶν θάνατον. 8. ὁ μὲν Ἀππόλλων ἀποκτείνει  τοὺς υἱούς, ἡ δὲ Ἄρτεμις τὰς θυγατέρας. 9. τότε ἡ Νιόβη ἐκ τῶν Θηβῶν πρὸς τὸν Τάνταλον τὸν πατέρα ἥκει καὶ δακρύει πρὶν ὁ τῶν θεῶν πατὴρ αὐτὴν εἰς πέτραν μεταμορφοῖ.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 16:59:36 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #9 : 30 Июля 2022, 14:39:15 »
 • 0
 • 0
Контрольное упражнение 8

Поставьте во мн.ч. и переведите

1. ἡ κόρη ἄγει τὴ φίλην ἐκ τοῦ ἀγροῦ. 2. ἡ δούλη τὴν ὑδρίαν προσφέρει πρὸς τὴν κρήνην. 3. καλή ἐστιν ἡ κόρη· ἆρ' οὐκ ἐθέλεις αὐτὴν καλεῖν; 4. χαῖρε, ὦ κόρη· ἆρα βαδίζεις πρὸς τὴν οικίαν; 5. ἐν νῷ ἔχω λείπειν τὴν ὑδρίαν ἑν τῇ οἰκίᾳ καὶ συλλαμβάνειν.

Поставьте в ед.ч. и переведите

1. αἱ φίλαι μένουσι πρὸς ταῖς κρήναις. 2. οἱ ἄνθρωποι φέρουσι τὰ ἄροτρα ἐκ τῶν ἀγρῶν. 3. ἀκούετε, ὦ φίλοι· ἐν νῷ ἔχομεν βαίνειν πρὸς τὰς οἰκίας. 4. τί (что?) ποεῖτε, ὦ δοῦλαι, μὴ οὕτω σκαιαὶ ἔστε.

Бонусный вопрос: объясните ударение на ἔστε в последнем предложении.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 16:59:59 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #10 : 30 Июля 2022, 16:34:50 »
 • 0
 • 0
Текст 4β. ΠΡΟΣ ΤΗΙ ΚΡΗΝΗΙ

ἡ δὲ Μυρρίνη, «τί λέγετε, ὦ φίλαι; ἆρα ἀληθῶς ἑορτὴν ποιοῦσιν οἱ Ἀθηναῖοι; ἐγὼ μὲν μάλιστα ἐθέλω αὐτὴν θεωρεῖν· σὺ δέ, ὦ Μέλιττα, ἆρα καὶ σὺ ἐθέλεις θεωρεῖν; ἀλλ' οὐ δυνατόν ἐστιν· χαλεπὸς γάρ ἐστιν ὁ ἀνήρ· ἀεὶ γὰρ πόνει καὶ σπανίως ἐθέλει ἰέναι πρὸς τὸ ἄστυ.»

ἡ δὲ Μέλιττα, «ἀλλ' οὐ μάλα χαλεπός ἐστιν ὁ πατήρ· ῥᾴδιον γάρ ἐστι πείθειν αὐτόν.» ἡ δὲ Μυρρίνη, «μὴ οὕτω φλυάρει, ἀλλὰ τὴν ὑδρίαν ταχέως πλήρου· καιρὸς γάρ ἐστιν οἴκαδε ἐπανιέναι.»

ἥ τε οὖν μήτηρ καὶ ἡ θυγάτηρ τὰς ὑδρίας ταχέως πληροῦσιν καὶ οἴκαδε σπεύσουσιν. ἐν δἐ τῇ ὁδῷ πταίει ἡ Μέλιττα καὶ καταβάλλει τὴν ὑδρίαν πρὸς τὴν γῆν καὶ θραύει αὐτήν. στενάζει οὖν καί, «οἴμοι,» φησίν, «οὐκ αἰτία εἰμὶ ἐγώ· μεγάλη γάρ ἐστιν ἡ ὑδρία, καὶ οὐ δυνατόν ἐστι φέρειν αὐτήν.» ἡ δὲ μήτηρ, «τί λἐγεις, ὦ θύγατερ; μὴ φλυάρει ἀλλὰ οἴκαδε σπεῦδε καὶ ἄλλην ὑδρίαν φέρε.»

ἡ μὲν οὖν Μέλιττα οἴκαδε τρέχει, ἡ δὲ Μυρρίνη βραδέως βαδίζει· μεγάλη γάρ ἐστιν ἡ ὑδρία, καὶ ἡ Μυρρίνη οὐκ ἐθέλει καταβάλλειν αὐτήν.
   
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 00:05:16 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #11 : 31 Июля 2022, 16:44:23 »
 • 0
 • 0
Глоссарий

τί - что?. Как я уже упоминал раньше, в вопросительных местоимениях акуты никогда не меняются на грависы.

ἀληθῶς - на самом деле, воистину, слово состоит из лишительной альфы + корень *λᾱθ- скрывать, прятать, т.е. правда - это "то, что не скрыто, не спрятано" по греческой логике.

μάλιστα - очень сильно, больше всего, превосх. степень от μάλα

σπανίως - редко

ἰέναι - идти

ῥᾴδιος - лёгкий, нетрудный.

πείθω - я убеждаю. тот же корень, что и в слове πιστός верный

ἐπανιέναι - возвращаться, двойная приставка ἐπί + ἀνά = ἐπανα- значит "назад, возврат"

ὁδός- дорога, путь

γῆ - земля

θραύω - я ломаю, разбиваю

οἴμοι - горе/ пипец мне

τρέχω - я бегу
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 00:19:29 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #12 : 02 Августа 2022, 03:30:54 »
 • 0
 • 0
Слова женского рода во 2ом склонении

Как вы помните, в омикрон-склонении у нас были слова мужского рода на -ος и среднего рода на -ον. Чтобы вы не скучали, в этом склонении есть небольшая горстка слов женского рода на -ος. Откуда они взялись, я не в курсе, но они есть. В плане склонения у них нет никаких особенностей, кроме когнитивного диссонанса, когда видишь артикль ж.р. вместе с типичными мужскими окончаниями.  Нарицательных слов такого типа очень мало, навскидку 7 самых частотных, которые вам могут встретиться:

ἡ βίβλος книга, ἡ παρθένος девственница, ἡ ὁδός путь, дорога , ἡ θεός богиня ("ожидаемое" слово ἡ θεά существует, но оно встречается только у Гомера и в поэзии), ἡ νῆσος остров, ἡ νόσος болезнь.

На самом деле, куда больше таких слов среди топонимов, так как в греческом имена собственные подстраивались под свою нарицательную категорию, т.е. так как слово страна χώρα было женского рода, следовательно все страны/ регионы, вне зависимости от их фонетического облика, считались словами женского рода, отсюда ἡ Αἴγυπτος, ἡ Ἤπειρος. Аналогично под слово город/полис ἡ πόλις подстраивались ἡ Κόρινθος, ἡ Πύλος и т.д. и для комплекта острова (т.к. ἡ νῆσος): ἡ Δῆλος, ἡ Σάμος и т.д.

Ну и чтобы завершить этот экскурс в гендерные игры, надо иметь в виду, что большинство деревьев/ растений, тоже женского рода, поэтому очень важное слово виноград ἡ ἄμπελος тоже женского рода, несмотря на его окончание.


Прилагательные 3х и 2х окончаний

Все прилагательные, с которыми вы пока столкнулись были прилагательными 3 окончаний, т.е. с отдельной формой для м.р. (-ος и склоняем по 2ому скл.), для ж.р. (-η/-ᾱ, склоняем по 1ому склонению) и для ср.р. (-ον и склоняем по 2ому скл.).

Ничего особо нового или сенсационного я вам не скажу, кроме того, что надо иметь в виду, что у прилагательных ж.р. окончание всегда долгое в им.п., т.е. либо -η либо -ᾱ (если основа кончается на ε, ι, ρ), поэтому надо быть особо осторожными, когда образуете форму ж.р. от мужского. Например, в прилагательном ῥᾴδιος из этого урока ударение падает на третий слог с конца, следовательно ж.р. будет ῥᾳδ со смещением ударения. А также то, что прилагательные 1го склонения в род.п. мн.ч. сохраняют место ударения им.п. ед.ч., т.е. будем иметь ῥᾳδων, в отличие от существительных, которые в принудительном порядке в род.п. мн.ч. ударяют окончание.

Однако не все прилагательные являются прилагательными 3 окончаний, в частности все сложносоставные прилагательные являются прилагательными 2 окончаний, т.е. ж.р. по форме равен мужскому и склоняется по 2ому склонению (как это делают немногие существительные, о которых я писал выше). Со ср.р. ничего примечательного не происходит. В частности будьте начеку с:

- всеми "отрицательными" прилагательными, которые образованы лишительной альфой, например слово ἄδικος несправедливый является прилагательным 2 окончаний: ὁ ἄδικος δοῦλος несправедливый раб, но ἡ ἄδικος θυγάτηρ несправедливая дочь.

- прилагательными с положительной приставкой εὐ- хороший, например εὔσκοπος зоркий: ἡ εὔσκοπος γυνή зоркая женщина

- прилагательные из 2 основ, например ἔνδοξος славный (из выражения ἐν δόξῃ в славе), πολύτροπος хитрозачёсанный, изворотливый

Впредь в словарях прилагательные двух окончаний будут снабжаться пометкой (2), прилагательные 3х окончаний специально не будут отмечаться.

Упражнение 8

Просклоняйте: ἡ ἀθάνατος γυνή, ἡ ῥᾳδία παρθένος 
« Последнее редактирование: 07 Августа 2022, 00:24:43 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #13 : 02 Августа 2022, 03:44:44 »
 • 0
 • 0
Дополнительный словарь

ἀθάνατος (2) - бессмертный

θεός - богиня

οὔτε... οὔτε - ни ...  ни - образовано из οὐ + τε, которое вы видели в парном союзе καί... τε

νόσος - болезнь

Δῆλος - о. Делос, знаменит тем, что там была организована Делийская лига и размещалась казна союза полисов, пока её не прикарманили Афины

νῆσος - остров

ἔνδοξος (2) - знаменитый, прославленный

τροφός - кормилица, нянька

ἤπειρος/ Ἤπειρος - суша, материк; Эпир (совр. Албания)

Ἡρόδοτος - Геродот

Αἴγυπτος - Египет

Νεῖλος - р. Нил

ποταμός - река

ἄμπελος - виноград

οῖνος - вино

τάφρος - канава

κακοῦργος - негодяй, злодеятель, из κακός + ἐργός

Περίανδρος - Периандр, коринфский тиран

Κόρινθος - Коринф, города на Перешейке, крупнейший торговый центр Греции

ἔμπορος - купец, коммерсант

παρθένος - девственница, дева (частый эпитет Афины, потому что она страшненькая была)

Упражнение 9

1. τὴν ἀθάνατον θεὸν οὔτε τὰ τόξα φονεύει, οὔτε αἱ νόσοι φθείρουσιν. 2. Ἄρτεμις ἡ θεὸς τὰ ἄγρια θηρία θηρεύει. 3. Δῆλον τὴν νῆσον ἔνδοξον λέγομεν ὅτι τροφὸς τῆς θεοῦ ἦν. 4. καὶ ἐν τῇ ἠπείρῳ καὶ ἑν ταῖς νήσοις οἱ Ἀθηναῖοι πολὺν χρόνον κύριοι ἦσαν. 5. Ἡρόδοτος τὴν Αἴγυπτον δῶρον τοῦ Νείλου ποταμοῦ λέγει. 6. ἑκ τῆς ἀμπέλου οἶνον ποιοῦμεν. 7. αἱ μὲν τάφροι ἔργα τῶν ἄνθρώπων ἐστίν, οἱ δὲ ποταμοὶ τῶν θεῶν ἔργα εἰσίν. 8. οἱ κακοῦργοι ἐν ταῖς ὁδοῖς πολλάκις τοὺς δικαίους ἀνθρώπους θηρεύουσιν. 9. Περίανδρος ἐν τῇ Κορίνθῳ τύραννος ἦν. 10. ὁ ὑμέτερος ἄγγελος τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ ἀγγελέτω εἰς τὸ στρατόπεδον ὅτι ἔχομεν τὴν ἔνδοξον βίβλον Ἡροδότου. 11. οἱ ἔμποροι φερόντων τοὺς τῆς ὁδοῦ κινδύνους. 12. Ἄρτεμις ἡ θεὸς παρθένος ἦν. οἱ ὑμέτεροι ἰατροὶ τὰς νόσους φαρμάκοις θεραπεύουσιν.     
« Последнее редактирование: 02 Августа 2022, 13:34:50 от Gaeilgeoir »

Оффлайн Gaeilgeoir

 • Администратор
 • Трижды герой
 • *****
 • Сообщений: 13357
 • Карма: +1115/-31
  • Просмотр профиля
Re: Учим древнегреческий: Урок 4
« Ответ #14 : 02 Августа 2022, 17:13:46 »
 • 0
 • 0
Упражнение 10

Переведите:

1. Мой брат пишет книгу. 2. И на суше, и на островах у нас есть (ἔχομεν) знаменитые люди. 3. Дикие враги ведут девственниц с острова. 4. В наших полях виноград не даёт урожая (= не несёт плоды). 5. Мой врач не лекарствами, а красивыми словами лечит болезни. 6. Знаменитая няня воспитывает нашего ребёнка.  7. Наши шахты на острове дают (=приносят) много золота и серебра. 8. В канаве было много зверей.

Упражнение 11

Вставьте окончания:

1. τὰς θε__ ἀθανάτ___καλεῖτε. 2. οἱ μὲν φιλόσοφ___ τὰς βίβλ___ γράφ____, οἱ δ' ἡμέτερ___ ἑταῖροι ἐκ τῶν βίβλ___ καλὰ ἔργ__ μανθάν___ .(μανθάνειν - учиться, познавать). 3. ὦ ἔμπορ__, μὴ θαυμάζ___ τοὺς τῆς ὁδ____ κινδύν____ 4. ὦ ἰατρ____, μὴ θεραπεύ____ φαρμάκ___ τὴν νόσ____ 5. τὰ τόξα πολλάκις ἀνθρώπ___ κινδύν____ φέρ____ 6. οὐ φερ___ δεῦρο τὴν βίβλ__, ἀλλὰ λάμβαν____ τὰς βιβλ___καὶ ἐλθ__  οἴκαδε.

Упражнение 12.Лексика

От многих существительных можно образовывать глаголы с суффиксом -ευ-, которые обозначают "заниматься (с) тем, что обозначает существительное". Так, например, от слова παῖς ребёнок образуется глагол παιδεύω я воспитываю, а от слова θήρ дикий зверь образуется глагол θηρεύω я охочусь. Образуйте глаголы от существительных данных ниже и постарайтесь понять, что они значат:

ὁ χορός, ὁ δοῦλος, τὸ ἄροτρον, ὁ ἵππος, ὁ κίνδυνος, ὁ ἰατρός
« Последнее редактирование: 03 Августа 2022, 01:58:08 от Gaeilgeoir »